Sunday, November 7, 2010

Vasketips for Ullplagg - Hur Tvättas Ylleplagg? - How to wash Wool Garments?


Sauer på beite på Jæren - Jæren in Rogaland.


Vasketips for Ullplagg!

Når du vasker stikkede plagg, så husk å bruke kaldt vann og nøytralt vaskemiddel.
Skyll plagget i vann av samme temperatur som vaskevannet.
Strikkede plagg må ikke vries. - Trykk det meste av vannet ut, pakk plagget inn i et klede og press så vannet godt ut av det. Trekk plagget til riktig fasong og legg det utover et bord eller lignende til tørk.
Er det flere farver strikket sammen, kan det være nyttig å putte tørt papir i plagget mens det tørker, så smitter ikke farvene over på hverandre.


Hur Tvättes Ylleplagg?


Först måste man förstå ullens fina egenskaper och veta hur ull fungerar som textilt material.

Ull har två, som det kan tyckas , motsägelsefulla egenskaper. Den är vattenavvisande och har hög fuktupptagningsförmåga. Hur dessa egenskaper kan fungera på samma gång kan kanske tyckas svårförståeligt. Förklaringen är att vatten rinner av ullfiberns yta medan fukt, enstaka vattenmolekyler, kan tränga in inuti fibern.

Lägger man t.ex. en ylletröja som skall tvättas i en balja vatten, ser man att tröjan flyter på vattnet länge. För att kunna tvätta den måste man med "våld" trycka ner den och hålla den under vattenytan tills alla små mellanrum fyllts med vatten.

Egenskapen, att kunna ta åt sig mycket fukt, är anledningen till att ull inte behöver och inte skall tvättas så ofta. Ylleplagg behöver däremot vädras i fuktig luft. Vãdring, vilket innebär att vattenmolekyler vandrar ut och in i fibrerna, ãr i praktiken en enkel "tvätt". Ylleplagg behöver även hänga och vila. Då återtar de sin tidigare form och ser släta och fräscha ut. Ylleplagg skall enbart tvättas när de verkligen blivit nedsmutsade. Har man fått en enstaka fläck tar man bort bara den.


How To Wash Wool Garments?

First you have to understand their wool fine qualities and learn how wool works as textile materials.

Wool has two, as it may seem contradictory characteristics. It is water resistant and has high moisture absorption capacity. How these features can operate at the same time can seem difficult to understand. The explanation is that water runs off the wool surface while damp, isolated water molecules can get inside the fiber.

Adding a wool sweater to be washed in a tub of water, you see that shirt floating in the water a long time. To wash it must by "force" be pushed down in the water and kept under water until all small gap are filled with water.
To be able to claim the amount of moisture, is the reason that wool does not need and should not be washed to often. Wool clothes also need to hang outside in fresh air and "rest". Then they resume their former shape and looks smooth and fresh. Wool clothes should be washed only when they really have been soiled. Have you got a single stain, remove only the one.

No comments:

Post a Comment