Thursday, December 30, 2010

Monday, December 27, 2010

Keramik höns - Swedish ceramic hens - Keramik HenneRenholmen´s kända keramiker, Lena, gör fina humoristiska figurer av keramik. Här har hon gjort höns till decoration i trädgården, och egg till frukostbordet!

Swedish fun hand made ceramic hens from Lena. Decorative in your garden!

Keramik Henne Ihre Dekorationen im Garten aus Lena.

You may also like: www.tradgardsdesign.blogspot.com

Sunday, December 26, 2010

Ølhøner - Decorated hand carved hens - Wassertrog aus Kiefernholz handgeschnitzt und dekoriert in schönen Farben

Husflidmotiv:Drikkekar skåret i tre - NK 1430
Alt starter på landsbygden! I gamle dager brukte man store serveringsboller av tre til å servere øl i. For å gjøre serveringen enklere lå der vanligvis en liten bolle, (trefugl), oppi den store bollen. Denne trefuglen ble fylt med øl, og sendt rundt bordet. Eller den ble brukt når noen ville forsyne seg av ølet. Dermed startet tradisjonen med håndsmidde "Ølhøner" av tre.

I julehøytiden holder vi hardere på tradisjonene enn ellers. Ølhøne og spekemat må vi ha, enten vi spikker høna og skinka sjøl eller får noen andre til å gjøre det. Vanligvis er det mannfolk som driver med treskjæring og spikking, og denne tradisjonen er sterk og lang både i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

"Morgendagens Arvegods"! Hver eneste ølhøne har sin egen personlige stil, men alle er de laget i tre og malt i nydelige oljefarger. Naturligvis velger de fleste å spikke ølhønene av furutre. Kanskje aller helst svensk furu?

----------------
Everything starts in the countryside! In the old days, people used large serving bowls of wood to serve beer in. To make serving easier and prevent to much beer to spill there was usually a small bowl, (hand carved hen of pine), placed in the big bowl. This hand carved hen of pine was filled with beer and passed around the table. Or it was used when someone would help themselves to more beer. Now, this was the birth of the tradition of decorated hand-carved "Ølhøner" made of nordic pine.

During the Christmas holiday season, we keep strong traditions when gathering. A gathering with "Ølhøne" (or hand carved wood hens of pine) and cured meats, is something we must have, whether we carve the wood hen and ham ourselves, or have someone else to do it. Usually it is men who are engaged in woodcarving, and it is a long and strong tradition in Norway, Sweden, Finland and Denmark.

"Inheritance of tomorrow"! Every "Ølhøne" have their own personal style, but they all are made of wood and decorated in gorgeous oil colors. Naturally, most people try to carve their "Ølhøner" of pinewood. Perhaps most preferably Swedish pine?
------------------
Wassertrog für Bier trinken.

Alles beginnt in der Natur! In den alten Tagen, benutzten die Menschen große Schüsseln aus Holz, Bier in. Um Servieren einfacher lag da in der Regel einer kleinen Schüssel (trefugl) dienen, in der großen Schüssel. Diese trefuglen wurde mit Bier gefüllt und herumgereicht den Tisch. Oder es wurde verwendet, wenn jemand sich auf Bier zu helfen. Damit begann die Tradition der handgeschmiedeten "Ølhøner" von drei.

Während der Weihnachtszeit halten wir die Tradition härter als sonst. "Ølhøne" und Wurstwaren, müssen wir, ob wir Hühnchen und Schinken selbst geschnitzt oder jemand anderes zu tun. Normalerweise ist es Männer, die in der Holzbearbeitung und geschnitzt beteiligt sind, und diese Tradition ist stark und lang in Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark.

"Tomorrow's Inheritance Götter"! Jeder "Ølhøne" haben ihren persönlichen Stil, aber alle sind aus Holz gefertigt und in prächtigen Ölfarben gemalt. Natürlich versuchen die meisten Menschen "Ølhønene" aus Kiefernholz schnitzen. Vielleicht am meisten bevorzugt schwedischer Kiefer?
-------------------

Bascic wood carving tools (See above photo):
A selection of carving knifes.
3 fishtail gouges, a-v- parting tool, 4 straight gouges, 3 spoon gouges, and a carvers mallet.
Have fun!

Photos by Mette Sofie - Exebition of Swedish Arts&Crafts "Självklart" at Nordanå Museum, Skellefteå, 2010.

Saturday, December 25, 2010

Mormor´s julbroderier - Grandmother´s Christmas Embroidery Collection!


Julefrimerke 2010 - NK 1772

Broderier fra mormor´s juleduk!
Images from grandmother´s christmas embroidery collection!
Stickerei aus der Grossmutter!
Broderie de Noél de Grand-mére de Norvége!

---------
The Postal Service often choose images from traditional handicrafts for their christmas stamp collection. Photo is NK 1772 from the 2010 collection.

Thursday, December 23, 2010

Tuesday, December 21, 2010

Dompapper - Robins as christmas entertainment.


Robins (Bullfinchs) are my favorite bird at this time of the year. Their rust red chests and bellies are cute and beautiful to the surroundings. To watch them from inside the house is a joyful moment that give peace. Just remember their left overs are what mice are looking for. But, at this time of the year mice can be very acceptable and cute too!! And who can complain when nature has it´s own recycling project?

Monday, December 20, 2010

Hvordan pakke julepresanger - Göra julklappar - How to wrap christmas presents - Packen Weihnachtsgeschenke...


Å pakke inn julepresanger kan være en morsom ting å gjøre. Bruk gjerne papir som kan resirkuleres. La kreativiteten blomstre. Mulighetene er mange! For eksempel kan man rive ut blad fra magasiner og aviser. Husk at hvis du velger avispapir er det best at teksten og eventuelle bilder som syns handler om noe hyggelig. Litt dumt hvis presangen skulle bli pakket inn i papir med en fæl historie på.
---------------
Göra julklappar kan vara en rolig sak att göra. Använd papper som kan återvinnas, och använd din fantasi. Möjligheterna är oändliga! Till exempel kan du riva ut ett blad från en tidning. Kom bara ihåg att om du väljer tidningen är det bäst att texten och eventuella bilder handlar om något trevligt.
-----------------
Wrapping Christmas presents is fun to do. This year you may make it a recycling project. Just use paper that can be recycled, and use your imagination. The possibilities are endless! For example, you can tear out a leaf from a magazine or newspaper. Note if you choose newspaper make sure the print and images is about something nice. You don´t want to wrap a present with a terrible printed story or photo on it!!
----------------
Packen Weihnachtsgeschenke ist viel Spass zu tun. Bitte, Verwenden Sie Papier dass kann recycelt werden. Verwenden Sie Ihre Phantasie. Die Möglichkeiten sind endlos! Zum Beispiel können Sie reisse ein Blatt aus einem Magazin oder Zeitung. Beachten Sie, dass wenn man die Zeitung wählen ist best, dass der Text und keine Bilder von etwas schön ist.

Tuesday, November 30, 2010

Blondeaktige kremmerhus! Hemmagjord spetskex! Vintage Lace Cookies!

.....lette, tynne og blondeaktige krumkaker....
.....krumkakejern og kremmerhus laget av tre for å forme kakene anno 50-tallet...
.....How to make Krumkake....

Hemmagjord spetskex! Enkelt, men så gott, tycker jag.

Handmade Beautiful Vintage Cookies!
You will need:

3 eggs
150 grams flour
150 grams melted butter
150 grams sugar
1/2 tsb. cardamom

(Krumkake Iron to bake the cakes and a cone former)

Whisk eggs and sugar at full speed about 5 minutes. Add melted cold butter, flour and cardamom. Leave batter for at least 1 hour to rest.
Spoon 1 teaspoon of batter on the centre of the iron. Close iron, squeezing handles lightly together to spread the batter. Bake for 30 seconds, or until light brown in color. Open iron and immediately roll cookie around a "Krumkake" cone. (Wooden one on the above photo)
Store in tightly container in order to retain crispness.
Krumkake are delicious served alone or filled with ice cream or whipped cream with berries. I prefer Cloudberries or Raspberries.

Thursday, November 11, 2010

Skigenser fra 60-tallet - Wool Sweater from the 60´s

Do you plan to go skiing? The photo from 1964 may inspire you to start knitting your own sweater?

(Bildet er hentet fra Den Store Håndarbeidsboken fra 1964)

Sunday, November 7, 2010

Vasketips for Ullplagg - Hur Tvättas Ylleplagg? - How to wash Wool Garments?


Sauer på beite på Jæren - Jæren in Rogaland.


Vasketips for Ullplagg!

Når du vasker stikkede plagg, så husk å bruke kaldt vann og nøytralt vaskemiddel.
Skyll plagget i vann av samme temperatur som vaskevannet.
Strikkede plagg må ikke vries. - Trykk det meste av vannet ut, pakk plagget inn i et klede og press så vannet godt ut av det. Trekk plagget til riktig fasong og legg det utover et bord eller lignende til tørk.
Er det flere farver strikket sammen, kan det være nyttig å putte tørt papir i plagget mens det tørker, så smitter ikke farvene over på hverandre.


Hur Tvättes Ylleplagg?


Först måste man förstå ullens fina egenskaper och veta hur ull fungerar som textilt material.

Ull har två, som det kan tyckas , motsägelsefulla egenskaper. Den är vattenavvisande och har hög fuktupptagningsförmåga. Hur dessa egenskaper kan fungera på samma gång kan kanske tyckas svårförståeligt. Förklaringen är att vatten rinner av ullfiberns yta medan fukt, enstaka vattenmolekyler, kan tränga in inuti fibern.

Lägger man t.ex. en ylletröja som skall tvättas i en balja vatten, ser man att tröjan flyter på vattnet länge. För att kunna tvätta den måste man med "våld" trycka ner den och hålla den under vattenytan tills alla små mellanrum fyllts med vatten.

Egenskapen, att kunna ta åt sig mycket fukt, är anledningen till att ull inte behöver och inte skall tvättas så ofta. Ylleplagg behöver däremot vädras i fuktig luft. Vãdring, vilket innebär att vattenmolekyler vandrar ut och in i fibrerna, ãr i praktiken en enkel "tvätt". Ylleplagg behöver även hänga och vila. Då återtar de sin tidigare form och ser släta och fräscha ut. Ylleplagg skall enbart tvättas när de verkligen blivit nedsmutsade. Har man fått en enstaka fläck tar man bort bara den.


How To Wash Wool Garments?

First you have to understand their wool fine qualities and learn how wool works as textile materials.

Wool has two, as it may seem contradictory characteristics. It is water resistant and has high moisture absorption capacity. How these features can operate at the same time can seem difficult to understand. The explanation is that water runs off the wool surface while damp, isolated water molecules can get inside the fiber.

Adding a wool sweater to be washed in a tub of water, you see that shirt floating in the water a long time. To wash it must by "force" be pushed down in the water and kept under water until all small gap are filled with water.
To be able to claim the amount of moisture, is the reason that wool does not need and should not be washed to often. Wool clothes also need to hang outside in fresh air and "rest". Then they resume their former shape and looks smooth and fresh. Wool clothes should be washed only when they really have been soiled. Have you got a single stain, remove only the one.

Thursday, November 4, 2010

Håndplagg til Bunad - Pulsvante til Festdräkt - Fingerless Gloves with embroidery -Handschuhe zum Feiern Kostüm
Håndbroderte og strikket for hånd i ren norsk ull. Det ble hentet inspirasjon fra blomstene til Nordlandsbunaden. Garnet er Rauma Ull to-tråds og pinner nr. 2.5 og 2.0. Fordi dette er et håndplagg til bunad synes jeg det er viktig at det gjøres enkelt og uten alt for mange farger og broderier. Tanken er at de må for all del ikke ta oppmerksomheten bort fra bunaden. Old=New

Hand-embroidered and knitted by hand in pure Norwegian wool. Inspired by the flowers of my national costume called; "Nordlandsbunad". Knitted in Norwegian Rauma Ull yarn, two-wire and double pointed needle No. 2.5 and 2.0.
The purpose of this garment is to protect your fingers on a cold day. Remember to keep it simple. Too many colors and embroidery can distract the art of the beautiful costume.

Wednesday, October 27, 2010

Pause - Break


Noen ganger skulle du kanskje ønske du var et annet sted!
----------------
Sometimes you wish you were in another place!


Friday, October 22, 2010

"Flickorna På Landet" Swedish Handicraft Store & Summer Café

Rustik svensk sjarm .

Ta frem gamle håndarbeider.


The Royal wedding; Victoria fick sin Daniel 19. juni 2010. Vi gratulerer og ønsker lykke til.

Søte fristelser av gjærbakst med sukker og kanel.

Sommeridyll og svensk landsbygd.

Midtsommarfirande, svenske møbler med sjel, Västerbottens Dräl, håndlaget norsk tinn fra 50-tallet, selvfølgelig er det Bagarstugan og "Flickorna På Landet". Nå er vi allerede i midten av oktober!! Åhh, som tiden flyr. Oktober ble på gammelnordisk kalt "sædemåned" eller "slaktemåned". Det var da man definitivt sa farvel til sommeren og begynte vinterforberedelsene. Da gjelder det å ha gode sommerminner lagret. Håper "Flickorna På Landet" kan være et slikt minne? Hadde vi det ikke godt der i Bagarstugan i Renholmen?

Old, charming, swedish handmade pine furniture, hand woven linen table runners, handmade Norwegian pewter dinner plates from the 50's, of course it´s Bagarstugan and "Flickorna På Landet" Countrystore. Now we are already in the middle of October! Time flies. October was the Old Norse language called "sædemåned" or "harvest month". Then it was definitely good-bye to summer and winter preparations began. It is important to start the winter months with good summer memories stored. Hope "Flickorna the country" in Renholmen can create such a memory?

Handgefertigte Möbel aus Kiefernholz, handgewebte Tischläufer, handgefertigt norwegischen Zinnteller aus den 50's, es ist natürlich Bagarstugan und "Flickorna på Landet" (Mädchen von Land) Countrystore. Jetzt sind wir schon mitten in der Oktober! Die Zeit vergeht. Der Oktober war der altnordischen Sprache namens "sædemåned" oder "Ernte-Monat". Dann war es definitiv Abschied von Sommer und Winter Vorbereitungen begann. Es ist wichtig, die Wintermonate mit guten Erinnerungen gespeichert Sommer beginnen. Hope "Flickorna das Land" kann eine solche Erinnerung sein?

Thursday, October 14, 2010

Toothpick = Knitting Needle


Et par Selbu-votter i ministørrelse fra Stavanger Husflid. Kun 47 mm lange, men med tommel og "selbumønster" på plass!

Miniature Selbu - mittens.

Sunday, October 10, 2010

Christmas Mittens - Rauma 2tr. Strikkegarn - Handschuhe für Sankt Nikolaus mit Weinachten motiv


Elk Christmas Mittens - Elgvotter:

Yarn Brand : Norwegian Rauma 2-ply 100% finer wool
Packaged in 50g (1 3/4oz) balls of approx. 180 yards
Pinner/Needles: Separate 5 double pointed needles size 2
Gauge: 26sts to 10cm (4") on 2 1/2 - 3 mm needles
Pattern: Norwegian Traditional Selbu
Color: Traditional Black and White

Rauma Ullgarn er et norskprodusert naturprodukt, som bærer det internasjonale ullmerket WOOLMARK.
Garnet selges kun via kjeden Norsk Flid Husfliden.

www.norskflid.no
In the USA by: www.arnhild.com/rauma.htm


------------------------------------------
NORWEGIAN KNITTING - in harmony with nature...
Rauma yarns are made of pure wool, one of Scandinavia´s natural resources.
Rauma yarn are made in the traditional way on what we today call the "woolen system", and are therefore light in use, and particularly suitable for mittens. It is also ideal for sweaters, hats and felting. Rauma wool factory is known for producing top quality yarns. And last, but not least, Pure Wool is unique - it will keep you warm when it is cool, and cool when it is warm.

Norsk Flid Husfliden (The Norwegian Association for Arts and Crafts) has used Rauma wool yarn for more than 50 years. (Actually since the early 1930`s.)
-----------------------------------
NORWEGISCHE STRICKEN mit Raumagarne - im einklang mit der natur...
Raumagarne werden aus reiner norwegischer Wolle gesponnen und sind somit ein echtes norwegisches Naturprodukt.
Raumagarne werden nach traditionellen Spinnverfahren hergestellt. Sie lassen sich daher leicht verarbeiten und sind sehr ergiebig und selbstverständlich bestens geeignet für Strickwaren.

Reiner norwegischer Wolle, die warm hält, auch wenn es draussen kalt ist und auch bei beissem Wetter angenehm zu tragen ist.
Seit mehr als 50 Jahren werden die traditionellen Strickwaren im norwegischen Dessin aus diesen Garnen handgestrickt in den norwegischen Norsk Flid Husfliden Läden vertrieben.

Diese Handschuhe Artikel ist in den Farbe-Variationen schwarz und weiß erhälten, und sind vielleicht eine gute Idee für ein schönes Weihnachtsgeschenk Projekt?

Thursday, October 7, 2010

Håndplagg til Bunad - Pulsvante til Festdräkt - Fingerless Gloves with embroidery -Handschuhe zum Feiern Kostüm

Broderi etter Lølandmønster - Rogalandsbunad Husfliden

Broderi etter mønster fra forkle til Vestfoldbunad.These Fingerless Gloves are perfect to match my national costume at the 17th of May when waving my flag, or to use just about anywhere when it´s a bit too cold to work without something covering your hands. The yarn brand is Norwegian Rauma yarn. 100% wool, and can only be purchased at certified dealers. The color off-white is perfect to match anything. After reading the direction, I decided the easiest way to really learn this would be to translate it to English. It forced me to think through every stitch and row. I´ve designet the gusset so there is one seeming stitch involved. I prefer to knit the first stitch on every row of the thumb in purl (P). Also, I´ve tried to give instruction so that there is absolutely no holes to speak of when adding stitches. This is the first knitting pattern to translate from Norwegian to English and I´m sure there are a few mistakes, please do not hesitate to drop a comment. I then will be able to correct the mistake, and prevent others from making the same. Thanks, and good luck!

KNITTING INSTRUCTION - NORWEGIAN FINGERLESS GLOVES (First photo from the top - 1st place in a local knitting competition issued by The Norwegian Association of Arts & Crafts ):
Materials: 100% wool, Rauma Yarn, Off-White, 2 treads, 50 gram
1 set double-point needles size 2,5 mm, and 1 set double-point needles size 2 mm.
Stitch holder or waste yarn
Small tapestry needle to weave in ends.

Stitch explanation:
p = purl
k = knit
psso = pass stitch slip on to next needle, or slip 1 stitch as if to knit
K2 tog = knit 2 stitches together
1YO = cast yarn between two stitches.

Start as follows: On double pointed needles cast on 66 stitches. Place loops on 4 separate needles size 2.5 mm.
Work in the round as follows:
Row 1 : P1, K 10 - Repeat to the end.
Row 2 : P1, K2 tog, K2, 1YO (cast yarn between to stitches), K2, 1YO, K2, 1psso (slip 1 stitch as if to knit), K1 and slip the psso over the last K1. Repeat this pattern in the round.
Continue row 1 and row 2 until piece measures 7 cm.
On last row bind off as follows to 54 sts: Knit row 2, but do not 1YO (cast), and the row will adjust to 54 sts.
Knit one round. Change to double pointed needles size no. 2 mm.

Start thumb gusset:
K1, add a sts. (Without getting a hole just knit into the loop made by the stitch under the next stitch and then knit the next stitch on the left needle).
K3, add sts.
Repeat this round on every fourth (4) row until 15 sts are added.
(Tips: You may place a marker before and after the K3 in the middle).

Place the 15 sts for thumb gusset onto waste yarn, or stitch holder. Replace the ten (10) slipped stitches from right needle back to left needle. The round now has 61 stitches.

Continue knitting round until you have reached a comfortable lenght (5 cm) after the thumb. P last row and bind off all stitches.

For thumb:
Pick up stitches from waste yarn and using working yarn pick up two stitches from the sides. 22 stitches. K in the round until the thumb measure 2 cm. P last row, and bind off.

If you have trouble understand my directions you may try:
http://www.knittinghelp.com

--------------------------------

And the winner is..Marie Østråt Søndervik. Konkurransen "Håndplagg til Bunad" Husflidslaget hadde før jul i fjor.

Oppskrift Pulsvante med broderi av Marie Østråt Søndervik.
Vinner av Rogaland Husflidslags håndplagg-konkurranse i 2010, i kategorien stas-håndplagg.

Garn: Rauma Gammelserie, 50 g naturhvitt nr. 401.
Pinner nr. 2, 5 (mansjett), 2

Legg opp 66 m og strikk 1 omg. vr.
Strikk bølgemønster ca. 6 cm, eller til ønsket lengde.

Bølgemønster:
1. omg.: 1vr, 10 r, gjenta ut omg.
2. omg.: 1 vr, 2 r sammen, 2 r, 1 kast, 2 r, 1 kast, 2 r, ta 1 m løst av 1 r, trekk den løse over. Gjenta ut omg.
Gjenta omg. 1 og 2. På siste omg. sløyfes kastene, det blir nå 54 m rundt.
Strikk 1 omg. (Bytt til pinner nr. 2)

Begynn økning til tommel:
Strikk 1 m, ta opp 1 m, strikk 3 m, ta opp 1 m.
Øk på hver 4. omg. til det er 15 m (medregnet de 3 i midten). Sett maskene på en tråd. Legg opp nye 10 m, 61 m på omgangen.
Strikk til passe lengde på pulsvanten, ca. 5 cm etter tommelen. Den siste omg. strikkes vr, før en feller av.

Tommelen strikkes ca 2 cm før den siste omg. strikkes vr. og felles av.

Broderiet er fra broderiet på Husflidens bunad, og sydd med garnet som hører til. Mønsteret kan overføres ved å tegne det på matpapir, og så trokle etter tegningen, plukke vekk papiret og så brodere etter tråklingen. Eller en kan tegne det direkte på med tusj eller blyant.

Lykke til!!

Friday, October 1, 2010

Vadmelspute med Ullbroderi...Myskudda med Yllebroderi....Felted Pillow and embroidery...God ide! Putene er brodert på vadmel, og er et prosjekt mellom to venninner. De eier hver sin, og bytter putene seg i mellom. Dermed får de unike puter, og et flott minne.

Keepsake pillow! A long lasting memory from your best friends, a soft reminder from your best friend, or last, but not least, a perfect way to say: "Never say Goodbye"!! These unique pillows are a project between two friends. They take turns to embroider freely on each other's pillows. What a great idea!! The warm and soft lamb fur on the back, and the felted front of the pillow, tell they are living in a cold climate. Actually the temperature may fall to -40 c


Alt starter på landsbygden! Broderiet på bildet er fra Telemark og datert 1600-tallet. (www.svenskhemslöjd.se). Historien forteller at håndarbeidet eller broderiet var det eneste kvinnene eide, og ofte var det resirkulerte gamle klær de broderte på. Tips! Forestill deg din gamle vinterkåpe i ull som resirkulert sofapute:-) Old=New

Sjöjungfrun på bildet syddes i Telemark i Norge på 1600-tallet.

The photo from www.svenskhemslojd.se show a Norwegian wool embroidery dated 1600s from Telemark County. So, it all started in the countryside! It is embroidered free-hand on felted wool fabric. Often they recycled from old clothes. Remember wool is the only fiber that can filter itself. Now, imagine how your recycled wool winter coat could look like as pillow:-)

Wednesday, September 29, 2010

....Hvad du skal bruge for at sy - Beginner Tools for sewing...


Old=New - Fant denne instruksen i mønsterbok fra 70-tallet. Like aktuell i dag!!

Found this instruction in a book with patterns from the 70s. Still current!

Friday, September 24, 2010

Høstfargene har begynt å komme....Fall"Nature never makes anything that is superfluous." - Aristotle

Thursday, September 16, 2010

Husk Fuglene....Remember The Birds....Concrete Waterplate for your birds
Stort rabarbrablad er hva du trenger for å forme dette fuglebadet. Først blandes sement. Plasser rabarbrabladet oppå en sandhaug. Smør sement oppå, og legg plast over for å holde det hele på plass. Etter noen dager er det hele klart til bruk. Bitene inni er knust speil. Ikke kast ødelagte speil. De kan komme til nytte!! Old=New.

This concrete project is done by using a huge rhubarbh leaf for forming. And, if you have a broken mirror...don´t trow it away! In this project pieces from a broken mirror is used for decoration.